NO PERSYARATAN KET
1 Usul dari Kepala SKPD
2 Copy Sah SK CPNS
3 Copy Sah SK PNS
4 Copy Sah SK KP Terakhir
5 Copy Sah KGB Terakhir
6 Rekap Absen 1 Tahun Terakhir
7 SKP 2 Tahun Terakhir